НАЕМАНИ В МОМЕНТА ДЛЪЖНОСТИ:

Офицерски състав:

 • КАПИТАН
 • СТ.ПОМ. КАПИТАН
 • 2ри ПОМ. КАПИТАН
 • 3ти ПОМ. КАПИТАН
 • Стажант ПОМ. КАПИТАН
 • ГЛ. МЕХАНИК
 • 2ри МЕХАНИК
 • 3ти МЕХАНИК
 • 4ти МЕХАНИК
 • EЛ. МЕХАНИК

Изпълнителски състав:

 • БОЦМАН
 • ЕЛЕКТРИК
 • СПОСОБЕН МОРЯК
 • МОТОРИСТ
 • ГОТВАЧ
 • ФИТЕР
 • ЗАВАРЧИК
 • СТУАРД
 • ГЛАВЕН СТУАРД
 • ОБИКНОВЕН МОРЯК
 • СТАЖАНТ МОТОРИСТ
 • ПОМПИЕР
 • КАМЕРИЕР